Skip to main content

YOSHLAR ITTIFOQI

O‘ZBEKISTON YOSHLAR ITTIFOQINING USTAVI

I BOB. UMUMIY QOIDALAR

1.1. O‘zbekiston yoshlar ittifoqi (keyingi o‘rinlarda – Ittifoq deb yuritiladi) jismonan sog‘lom, ma’nan yetuk va intellektual rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan yosh avlodni shakllantirish, yoshlarni tashqi tahdidlar va “ommaviy madaniyat”ning zararli ta’siridan muhofaza qilish, yoshlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga har tomonlama ko‘maklashish va shart-sharoitlarni yaratish maqsadida jismoniy shaxslar tomonidan ittifoq tashkiliy-huquqiy shaklida tuzilgan, O‘zbekiston yoshlarini birlashtiruvchi nodavlat notijorat tashkilotidir.
Ittifoq muqaddam O‘zbekiston “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakati nomi bilan 2012 yil 1 iyun kuni qayta ro‘yxatdan o‘tkazilgan va unga 653p-sonli guvohnoma berilgan.
Ittifoq O‘zbekiston “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakatining barcha huquq va majburiyati bo‘yicha huquqiy voris hisoblanadi.

1.2. Ittifoq o‘z faoliyatini O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O‘zbekiston Respublikasining “Nodavlat notijorat tashkilotlari to‘g‘risida”gi, “Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining kafolatlari to‘g‘risida”gi, “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi qonunlari va nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatini tartibga soluvchi boshqa normativ-huquqiy hujjatlar hamda mazkur Ustavga muvofiq yuritadi.
1.3. Ittifoq o‘z faoliyatini ixtiyoriylik, qonuniylik, oshkoralik, a’zolar (ishtirokchilar)ning teng huquqliligi va o‘zini o‘zi boshqarish tamoyillari asosida amalga oshiradi.
1.4. Ittifoq davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan kundan boshlab yuridik shaxs maqomiga ega bo‘ladi va unda mol-mulkka ega bo‘lish huquqi mavjud bo‘lib, o‘z majburiyatlari bo‘yicha ana shu mol-mulk bilan javob beradi, o‘z nomidan mulkka oid yoki shaxsiy nomulkiy huquqlarga ega bo‘lishi va amalga oshirishi, majburiyatlarni o‘z zimmasiga olishi, sudda da’vogar yoki javobgar bo‘la olishi mumkin. Ittifoq davlat tilida o‘zining to‘liq rasmiy nomi tushirilgan yumaloq muhr, shtamp, blanklar hamda O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligidan davlat ro‘yxatidan o‘tgan o‘z ramziga ega bo‘ladi.
1.5. Ittifoq a’zolari Ittifoq majburiyatlari bo‘yicha javob bermaydi, o‘z navbatida Ittifoq ham o‘z a’zolarining majburiyatlari bo‘yicha javob bermaydi.
1.6. Ittifoq qonun hujjatlariga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi hududida yuridik shaxs maqomiga ega bo‘lgan, mazkur Ustav va hududiy tarkibiy tuzilmalar to‘g‘risidagi Nizomga asosan faoliyat yurituvchi alohida bo‘linmalarni, ya’ni Ittifoqning Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar hududiy bo‘linmalarini (keyingi o‘rinlarda hududiy kengashlarni) hamda Ittifoqning shahar va tuman mahalliy bo‘linmalarini (keyingi o‘rinlarda mahalliy kengashlarni) tashkil etish huquqiga ega.
1.7. Ittifoqning doimiy faoliyat ko‘rsatuvchi rahbar organi joylashgan joy (pochta manzili): Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A.Navoiy ko‘chasi, 11-uy.
1.8. Ittifoq o‘z faoliyatini O‘zbekiston Respublikasi hududida amalga oshiradi.
1.9. Ittifoqning to‘liq nomi:
davlat tilida kirill yozuvida – Ўзбекистон ёшлар иттифоқи;
davlat tilida lotin yozuvida – O`zbekiston yoshlar ittifoqi;
rus tilida – Союз молодежи Узбекистана;

 

II BOB. ITTIFOQNING MAQSAD VA VAZIFALARI

2.1. Ittifoqning asosiy maqsadi yoshlarni mamlakatda amalga oshirilayotgan demokratik, siyosiy va iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish, jamiyatda tinchlik va hamjihatlikni mustahkamlash, O‘zbekistonni jahonning rivojlangan mamlakatlari qatoriga kirishi jarayonlariga jalb qilish hamda yosh avlodning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini samarali himoya qilishni ta’minlash, yigit-qizlarning ma’naviy va kasbiy saviyasini yuksaltirish, ularning intellektual va ijodiy salohiyatini ro‘yobga chiqarishga ko‘maklashishdan iborat.
2.2. Ittifoqning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:
– barkamol, mustaqil fikrlaydigan, o‘zining hayotiy pozitsiyasi va qat’iy e’tiqodiga ega, jamiyat hayotida munosib o‘rin egallash, mamlakatni isloh qilish, yangilash jarayonlarida hal qiluvchi kuch va tayanch bo‘lishga qodir yoshlarni shakllantirish, ularning siyosiy madaniyati, huquqiy savodxonligi va huquqiy ongini yuksaltirish;
– yoshlarni, xususan uyushmagan yoshlarni ma’naviy-axloqiy jihatdan va harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda tarixiy xotira, milliy g‘urur va o‘zlikni anglash, ro‘y berayotgan voqealarga daxldorlik, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg‘ularini shakllantirish;
– yoshlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ularning zamonaviy kasblarni egallashga bo‘lgan intilishini qo‘llab-quvvatlash, tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilish;
- iste’dodli yoshlarni qo‘llab-quvvatlash, ular o‘z ijodiy va intellektual salohiyatini ro‘yobga chiqarishlari uchun shart-sharoitlar yaratish hamda ilmiy faoliyatga jalb qilish;
– yoshlar, xususan uyushmagan yoshlar o‘rtasida sog‘lom turmush tarzi, ekologik madaniyatni shakllantirish, ularni jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug‘ullanishga keng jalb qilish;
– yoshlarni, xususan uyushmagan yoshlarni diniy-ekstremistik va boshqa buzg‘unchi tashkilotlar ta’siridan, chetdan “ommaviy madaniyat” niqobi ostida kirib kelayotgan salbiy ta’sir va tahdidlardan asrash, yoshlar o‘rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikni profilaktika qilish va oldini olishga ko‘maklashish va boshqalar.
2.3. Yuqorida sanab o‘tilgan vazifalarni amalga oshirish maqsadida Ittifoq o‘z faoliyatining turli yo‘nalishlari bo‘yicha tegishli chora-tadbirlar Dasturini qabul qilishi mumkin.

 

III BOB. ITTIFOQNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

3.1. Ittifoqning huquqlari quyidagilardan iborat:
– jamiyat hayotining turli masalalari bo‘yicha tashabbus ko‘rsatish, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlariga takliflar kiritish;
– davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining qarorlarini ishlab chiqishda qonunchilikda o‘rnatilgan tartibda ishtirok etish;
– o‘z faoliyatiga doir ma’lumotlarni tarqatish;
– belgilangan tartibda ommaviy axborot vositalarini ta’sis etish, noshirlik va matbaa faoliyatlari bilan shug‘ullanish;
– Ustavda ko‘rsatilgan vazifalarni bajarish maqsadida tadbirkorlik sub’ektlarini tashkil qilish;
– o‘z ramziy belgilarini ta’sis etish;
– o‘z faoliyati masalalari bo‘yicha yig‘ilishlar, majlislar, tadbirlar, anjumanlar, seminarlar va davra suhbatlarini o‘tkazish;
– qonun hujjatlariga binoan respublika hududida o‘zining hududiy tuzilmalarini ochish.
Ittifoq qonunchilikda ko‘zda tutilgan boshqa huquqlarga ham ega bo‘lishi mumkin.

3.2. Ittifoqning majburiyatlari quyidagilardan iborat:
– qonun hujjatlarida belgilangan talablarga rioya qilish;
– o‘z mol-mulki va pul mablag‘laridan foydalanish to‘g‘risidagi ma’lumotlar ochiqligini ta’minlash;
– nodavlat notijorat tashkilotini ro‘yxatga oluvchi organga o‘zi o‘tkazayotgan tadbirlarda qatnashish imkonini berish;
– ro‘yxatga oluvchi, soliq va statistika organlariga o‘z faoliyati to‘g‘risidagi hisobotlarni belgilangan tartibda taqdim etish.
Ittifoq zimmasida qonun hujjatlarida ko‘zda tutilgan boshqa majburiyatlar ham bo‘lishi mumkin.

IV BOB. ITTIFOQQA A’ZOLIK

4.1. Ittifoqqa yuridik va jismoniy shaxslar ushbu Ustavda belgilangan tartibda a’zo bo‘lish mumkin.
4.2. Ittifoqning maqsadini qo‘llab-quvvatlash istagini bildirgan,
14 yoshga to‘lgan va 30 yoshdan oshmagan O‘zbekiston Respublikasining fuqarolari va O‘zbekiston Respublikasida muntazam yashab kelayotgan fuqaroligi bo‘lmagan jismoniy shaxslar Ittifoqning a’zosi bo‘lishi mumkin.
4.3. Ittifoqning jismoniy shaxs bo‘lgan a’zosi Ittifoqning rahbar organlariga saylangan taqdirda unga nisbatan ushbu Ustavning 4.2. bandida ko‘zda tutilgan yoshga oid cheklov qo‘llanilmaydi.
4.4. Jismoniy shaxslarni Ittifoqqa a’zolikka qabul qilish va chiqish Ittifoq boshlang‘ich tashkilotining Umumiy yig‘ilishi tomonidan, shuningdek boshlang‘ich tashkilot Kengashining yig‘ilishi (boshlang‘ich tashkilotda Kengash shakllantirilgan taqdirda) tomonidan amalga oshiriladi.
4.5. Jismoniy shaxslarni Boshlang‘ich tashkilot tegishli rahbar organining a’zolikka qabul qilish va chiqish to‘g‘risidagi qarori yakuniy hisoblanadi va Ittifoqning yuqori organlari tomonidan tasdiqlanishi talab qilinmaydi.
4.6. Yoshlar sohasidagi nodavlat notijorat tashkilotlari va yoshlar sohasiga oid korxona, muassasa va tashkilotlar hamda ta’sis hujjatlari Ittifoqning Ustav maqsadlari, vazifalari va dasturiy hujjatlariga zid bo‘lmagan boshqa yuridik shaxslar Ittifoqqa a’zo bo‘lishi mumkin.
Yuridik va jismoniy shaxslar Ittifoqqa a’zolikka qabul qilinishi uchun tegishli mazmundagi arizani taqdim etadilar.
4.7. Yuridik shaxslar Ittifoq a’zoligiga Ittifoqning mahalliy yoki hududiy kengashlari yig‘ilishi qarori asosida qabul qilinadi va chiqariladi.
4.8. Jismoniy shaxslarning Ittifoqqa a’zoligi quyidagi hollarda bekor qilinishi mumkin:
– Ittifoq a’zosi arizasiga ko‘ra;
– Ittifoq a’zosining yoshi 30 yoshdan oshgach (Ittifoqning saylanadigan organlariga saylangan shaxslar bundan istisno);
– Ittifoq a’zosi tomonidan ushbu Ustavga va O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga zid bo‘lgan xatti-harakatlarga yo‘l qo‘yilganda;
– Ittifoqning faoliyati tugatilganda.
4.9. Jismoniy shaxslarni Ittifoq a’zoligidan chiqarish to‘g‘risidagi qaror boshlang‘ich tashkilotning Umumiy yig‘ilishi yoki boshlang‘ich tashkilot Kengashi tomonidan qabul qilinadi.
4.10. Ittifoq a’zolari quyidagi huquqlarga ega:
– umumiy yig‘ilishlar, konferensiyalar, Qurultoy, Ittifoqning rahbar organlari yig‘ilishlari va Ittifoqning bosma davriy nashrlarida masalalarni muhokama qilish chog‘ida o‘z fikrini erkin ifoda etish;
– shaxsan yoki o‘z vakili orqali Ittifoqning saylanadigan organlari qarorlarini ishlab chiqishda ishtirok etish;
– Ittifoqning saylanadigan rahbar organlari va nazorat-taftish organlariga saylash va saylanish;
– Ittifoq organlari faoliyati to‘g‘risida ma’lumotlar olish, o‘zlariga taalluqli bo‘lgan masalalarni muhokama qilishda Ittifoq organlari faoliyatida ishtirok etish va fikr bildirish;
– Ittifoq faoliyatida Ustav va Dastur doirasida ishtirok etish, Ittifoqning har qanday rahbar organiga ariza va takliflar bilan murojaat etish.
4.11. Ittifoq a’zolarining asosiy majburiyatlari quyidagilardan iborat:
– Ittifoqning Ustav maqsadlarini amalga oshirishda qatnashish;
– yoshlar o‘rtasida va jamiyatda Ittifoqning ta’siri va nufuzini oshirish;
– Ittifoq rahbar organlari, boshlang‘ich tashkilotlarning umumiy yig‘ilishlari, shuningdek Kengashi yig‘ilishlari qarorlarini bajarish;
– Ittifoqning boshlang‘ich tashkiloti faoliyatida faol qatnashish.

 

V BOB. ITTIFOQ TUZILMASI, RAHBAR ORGANLARI VA ULARNING VAKOLATLARI

5.1. Ittifoqning rahbar organlariga quyidagilar kiradi:
– Qurultoy;
– Markaziy Kengash;
– Markaziy Kengash Ijroiya qo‘mitasi;
– Markaziy nazorat-taftish komissiyasi.

5.2. Qurultoy Ittifoqning oliy rahbar organi hisoblanadi. Markaziy Kengash va Markaziy nazorat-taftish komissiyasi hisobotlarini tinglash, ular bo‘yicha qarorlar qabul qilish maqsadida hisobot Qurultoyi bir yilda kamida bir marta, mazkur Ustavda belgilangan boshqa vakolatlari yuzasidan vakolatli Qurultoy besh yilda kamida bir marta chaqiriladi. Qurultoyni chaqirish to‘g‘risidagi qaror Markaziy Kengash yig‘ilishi tomonidan qabul qilinadi. Qurultoyni chaqirish to‘g‘risidagi qaror Markaziy Kengash a’zolarining kamida uchdan ikki qismi uni yoqlab ovoz bergan taqdirda qabul qilingan deb hisoblanadi. Uni chaqirish to‘g‘risidagi qaror va kun tartibi Qurultoydan kamida ikki hafta oldin e’lon qilinadi.
5.3. Qurultoyning navbatdan tashqari majlisi Markaziy Kengash yig‘ilishining qarori, shuningdek, Markaziy nazorat-taftish komissiyasi tomonidan yoki Ittifoq a’zolar sonining kamida o‘n foizi talabiga ko‘ra chaqirilishi mumkin.
5.4. Qurultoy Ittifoq faoliyatiga daxldor bo‘lgan barcha masalalarni ko‘rib chiqish va ular bo‘yicha tegishli qarorlarni qabul qilish huquqiga ega.

Qurultoy vakolatiga quyidagilar kiradi:

– Ittifoqning yangi tahrirdagi Ustavi va Dasturini tasdiqlash, ularga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish;

– Ittifoqni qayta tashkil etish va faoliyatini tugatish to‘g‘risida qaror qabul qilish;

– Markaziy Kengash va Markaziy nazorat-taftish komissiyasi hisobotlarini tinglash, ular bo‘yicha qarorlar qabul qilish;

– Markaziy Kengash va Markaziy nazorat-taftish komissiyasi tarkibini saylash;

– Markaziy Kengash raisi, uning o‘rinbosarlari va Markaziy nazorat-taftish komissiyasi raisini saylash.

Ustavga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish, Ittifoqni qayta tashkil etish va faoliyatini tugatish bo‘yicha qarorlar ular uchun Qurultoy delegatlarining uchdan ikki qismi ovoz berganda qabul qilingan deb hisoblanadi. Boshqa masalalar bo‘yicha qarorlar ular uchun Qurultoy delegatlarining ko‘pchiligi ovoz bergan taqdirda qabul qilingan deb hisoblanadi.

Qurultoy uning ishida saylangan delegatlarning uchdan ikki qismi qatnashgan taqdirda, qaror qabul qilishga vakolatli deb hisoblanadi.

Qurultoy delegatlari hududiy Kengashlar konferensiyalarida saylanadi. Qurultoyga saylanadigan delegatlarning vakillik normasi, saylash tartibi, Qurultoy kun tartibi va uning o‘tkazilish sanasi Markaziy Kengash yig‘ilishi tomonidan belgilanadi.

5.5. Markaziy Kengash Qurultoylar oralig‘ida Ittifoqning rahbar organi hisoblanadi va oltmish bir kishidan kam bo‘lmagan tarkibda 5 yil muddatga saylanadi.

5.5.1. Markaziy Kengash tarkibiga egallab turgan lavozimlariga muvofiq Markaziy Kengash raisi, uning o‘rinbosarlari, Markaziy Kengash apparati moliya-iqtisod boshqarmasi boshlig‘i, tashkiliy-kadrlar bo‘limi mudiri, Yoshlar muammolarini o‘rganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash instituti rektori, “Turkiston” va “Molodej Uzbekistana” gazetalari bosh muharriri, O‘zbekiston milliy teleradiokompaniyasi “Yoshlar” teleradiokanali” aksiyadorlik jamiyati direktori va hududiy kengashlarning raislari kiradi.

Markaziy Kengash tarkibi turli sohalarda, jumladan, ta’lim, fan, madaniyat va san’at, ommaviy axborot vositalari, ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish, tadbirkorlik va fermerlik, sport, sog‘liqni saqlash va ekologiya sohalarida, Qurolli kuchlar, huquq-tartibot organlari va boshqa turli tashkilotlarda band bo‘lgan yoshlarni o‘z ichiga qamrab oluvchi yoshlarning turli toifalari hisobidan shakllantirilishi lozim. Shuningdek, Markaziy Kengash tarkibiga Ittifoqning hamkor tashkilotlari vakillari hamda katta tajribaga ega bo‘lgan shaxslar kiritilishi mumkin.

Markaziy Kengash tarkibiga har bir hududdan (Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri) yoshlarning kamida ikki nafar vakili kiritilishi lozim.

5.5.2. Markaziy Kengash:

– Qurultoy qarorlarining bajarilishi, dasturiy maqsad va vazifalarning amalga oshirilishi, Ittifoq Ustavi talablariga rioya etilishini ta’minlaydi;

– yuridik shaxslarning huquq va majburiyatlarini amalga oshirish uchun tashkilot nomidan faoliyat yuritadi;

– Markaziy Kengash Ijroiya qo‘mitasi tarkibini saylaydi va uning a’zolari vakolatlarini muddatidan avval tugatadi;

– Markaziy Kengash raisi, uning o‘rinbosarlarining yarim yillik va yil yakunlariga doir hisobotlarini tinglaydi, ular o‘rtasida ishlar yo‘nalishlarini taqsimlaydi, vakolatlarini muddatidan oldin tugatadi;

– Ittifoq faoliyatining ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha komissiyalarni va ishchi guruhlarni tuzadi, vaqti-vaqti bilan ularning hisobotlarini tinglaydi, yakunlarga tayangan holda tegishli qarorlarni qabul qiladi;

– Markaziy Kengashning yillik ish rejasini tasdiqlaydi hamda uning bajarilishi haqidagi hisobotni tinglaydi va hisobot yakunlariga tayangan holda tegishli qarorlarni qabul qiladi;

– Ittifoqning umumlashtirilgan byudjetini, Markaziy apparat byudjetini tasdiqlaydi hamda ularning bajarilishi haqidagi hisobotni tinglaydi va hisobot yakunlariga tayangan holda tegishli qarorlarni qabul qiladi;

– Ittifoq Markaziy apparati, hududiy hamda mahalliy kengashlar, Ittifoq tomonidan tashkil qilingan tadbirkorlik tuzilmalari, ommaviy axborot vositalari, shu jumladan, yuridik shaxs maqomiga ega bo‘lgan boshlang‘ich tashkilotlarning tashkiliy tuzilmasini va shtat birliklarini tasdiqlaydi, xodimlarning mehnatiga haq to‘lash va mukofotlash tartibini, shaklini va miqdorini belgilaydi;

– Ittifoqning ichki me’yoriy hujjatlarini tasdiqlaydi;

– Markaziy Kengash vakolatiga kiruvchi ba’zi vazifalarni Ijroiya qo‘mitasi ixtiyoriga havola etish haqida qarorlar qabul qiladi;

– Qurultoylar oralig‘ida zimmasiga yuklatilgan vakolat va majburiyatlarni bajara olmagan Markaziy Kengash raisi va uning o‘rinbosarlarini lavozimdan ozod qiladi va navbatdagi Qurultoyga qadar Markaziy Kengash raisi va uning o‘rinbosarlarini saylaydi, shuningdek navbatdagi Qurultoyga qadar Kengash a’zolarini Kengash tarkibidan chiqaradi va Kengash a’zoligiga saylaydi.

Qonun hujjatlari, Ustav va Qurultoy qaroriga ko‘ra boshqa masalalarni hal qiladi.

5.5.3. Markaziy Kengash yig‘ilishi har olti oyda kamida bir marta chaqiriladi va a’zolarning uchdan ikki qismi qatnashgan taqdirda qarorlar qabul qilish vakolatiga ega bo‘ladi. Markaziy Kengash a’zolarining ko‘pchiligi ovoz bergan taqdirda Markaziy Kengashning qarorlari qabul qilingan deb hisoblanadi.

5.6. Ittifoq faoliyatini tashkil etish masalalari yuzasidan tezkor qarorlar qabul qilish uchun Markaziy Kengash o‘z a’zolari tarkibidan kamida o‘n besh kishidan iborat bo‘lgan Ijroiya qo‘mitasini besh yil muddatga saylaydi. Ijroiya qo‘mitasining tarkibiga egallab turgan lavozimiga ko‘ra Markaziy Kengash raisi, uning o‘rinbosarlari, Markaziy Kengash apparati moliya-iqtisod boshqarmasi boshlig‘i, tashkiliy-kadrlar bo‘limi mudiri, Yoshlar muammolarini o‘rganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash instituti rektori, O‘zbekiston milliy teleradiokompaniyasi “Yoshlar” teleradiokanali” aksiyadorlik jamiyati direktori va boshqalar kiradi.

5.6.1. Markaziy Kengash Ijroiya qo‘mitasi a’zolarining tarkibi Markaziy Kengash qarori bilan belgilanadi.

5.6.2. Markaziy Kengash Ijroiya qo‘mitasi:

– Ittifoqning hududiy va boshqa tashkiliy bo‘limlari, tadbirkorlik tuzilmalari, ommaviy axborot vositalari va uning to‘liq muassisligidagi yoki qoshidagi boshqa tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtirib boradi;

– Markaziy Kengash vakolatiga kiritilmagan Ittifoq va uning alohida bo‘linmalari mol-mulkini tasarruf qilish bilan bog‘liq qarorlar qabul qiladi;

– Ittifoq bo‘linmalarini tashkil qilish va tugatish hamda ularning ta’sis hujjatlarini tasdiqlashga oid qarorlar qabul qiladi;

– tashkiliy masalalar yuzasidan tezkor qarorlar qabul qilinishini ta’minlaydi, joriy ish rejasini tuzadi, rejalar va qarorlar ijrosi o‘rganilishini tashkillashtiradi, ijrochilar hisobotlarini tinglaydi, yakunlarga tayangan holda tegishli qarorlarni qabul qiladi;

– Ittifoqning Dasturida belgilab qo‘yilgan turli yo‘nalishdagi ishlar bo‘yicha loyihalarni amalga oshirish yuzasidan qarorlar qabul qiladi;

– xorijiy va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalarini o‘rnatish, delegatsiyalarni jo‘natish va qabul qilish yuzasidan qarorlar qabul qiladi;

– Markaziy Kengash yig‘ilishlarini chaqiradi, kun tartibini belgilaydi;

– Ittifoqning hududiy kengashlari byudjetlari loyihalarini ko‘rib chiqadi va ularni tasdiqlash uchun tavsiya qiladi, ularning ijrosi haqidagi hisobotlarni tinglaydi, yakunlarga tayangan holda tegishli qarorlarni qabul qiladi;

– Ittifoqning saylanadigan rahbarlik organlari shtatidagi apparat xodimlarini intizomiy javobgarlikka tortadi;

– ichki mehnat tartib-qoidalarini, xodimlarning lavozim yo‘riqnomalarini tasdiqlaydi;

– Ittifoqning ichki faoliyatini tartibga soluvchi hujjatlarni tasdiqlaydi;

– Ittifoq va uning bo‘linmalari mulkini, mablag‘larini taqsimlash va tasarruf qilish (ushbu yo‘nalishda Markaziy Kengash vakolatiga kiritilgan masalalardan tashqari) hamda grant, tender va boshqa tanlovlarni o‘tkazish, shuningdek, quyi tashkilotlar faoliyatini tekshirish yuzasidan qaror qabul qiladi;

– Ittifoqning hududiy va mahalliy kengashlari rahbar organlari, Ijroiya qo‘mitasining qonun hujjatlari va Ustavga zid bo‘lgan qarorlarini bekor qiladi;

– Ustav maqsadi va vazifalariga erishish uchun tadbirkorlik tuzilmalarini ta’sis etadi, ularning faoliyatini nazorat qiladi va rahbarlari tayyorlagan hisobotlarni tinglaydi, yakunlarga tayangan holda tegishli qarorlar qabul qiladi;

– Markaziy Kengash apparatining moliya-iqtisod boshqarmasi boshlig‘i, ishlar boshqaruvchisi, bosh hisobchi, bo‘lim mudirlarini, Markaziy Kengash tadbirkorlik tuzilmalari, ommaviy axborot vositalari rahbarlari va bosh hisobchilarini lavozimiga tasdiqlaydi va lavozimidan ozod qiladi;

– yuqori organlarning qarorlariga oid boshqa masalalarni hal etadi.

5.6.3. Markaziy Kengash raisi Ijroiya qo‘mitasining yig‘ilishlarini chaqiradi va ushbu yig‘ilishlarga raislik qiladi.

Markaziy Kengash raisi o‘z majburiyatlarini bajara olmagan taqdirda, Markaziy Kengash Ijroiya qo‘mitasining qaroriga binoan uning vazifasini o‘rinbosarlaridan biri bajarib turadi.

5.6.4. Markaziy Kengash raisining vazifalari hamda vakolati doirasiga quyidagilar kiradi:

– Ittifoq Ustavi va Dasturi doirasidagi umumiy faoliyatni muvofiqlashtiradi;

– Ittifoq va Markaziy Kengash nomidan ishonchnomasiz ish ko‘radi, barcha yuridik va jismoniy shaxslar, shuningdek, xorijiy tashkilotlar oldida Ittifoq manfaatlarini ifodalaydi;

– Markaziy Kengash, uning Ijroiya qo‘mitasi, Markaziy Kengash raisi o‘rinbosarlari va apparatining faoliyatiga rahbarlik qiladi, apparat xodimlarini ishga qabul qiladi va egallab turgan lavozimidan ozod qiladi;

– shartnomalar tuzadi, shu jumladan, mehnat shartnomalarini tuzadi, ishonchnomalarni beradi, banklarda hisob raqamlari va boshqa hisoblarni ochadi, bank, moliya va boshqa hujjatlarga birinchi imzo huquqidan foydalanadi, barcha xodimlar uchun majburiy bo‘lgan farmoyish beruvchi hujjatlarni chiqaradi;

– Ittifoq faoliyati doirasidagi Markaziy Kengash va uning Ijroiya qo‘mitasining vakolatiga kirmaydigan boshqa masalalarni hal qiladi.

5.7. Markaziy nazorat-taftish komissiyasi Ittifoqning markaziy nazorat qiluvchi organi hisoblanadi.

5.7.1. Markaziy nazorat-taftish komissiyasi Qurultoy tomonidan 5 yil muddatga kamida o‘n bir kishidan iborat tarkibda saylanadi va unga hisobot beradi.

Mahalliy (hududiy) tuzilmalarning nazorat-taftish komissiyalari tegishli hisobot-saylov konferensiyalari tomonidan kamida besh kishidan iborat tarkibda saylanadi va unga hisobot beradi.

Bunda Ittifoqning Markaziy nazorat-taftish komissiyasi Ittifoqning va uning hududiy kengashlari, tadbirkorlik tuzilmalari va Ittifoqning ommaviy axborot vositalari faoliyatini nazorat va taftish qilish huquqiga ega. Tekshirishlar natijalariga ko‘ra, u o‘tkazilgan tekshiruv haqida hisobot tuzadi va ko‘rib chiqish hamda tegishli qaror qabul qilish uchun Markaziy Kengash yig‘ilishiga taqdim etadi.

5.7.2. Ittifoqning Markaziy nazorat-taftish komissiyasi vakolatlari va vazifalari doirasiga quyidagilar kiradi:

– byudjet ijrosini, Ittifoq va uning tuzilmalarining moliyaviy-xo‘jalik faoliyatini tekshirish;

– makzur Ustav qoidalariga rioya qilinishini nazorat qilish;

– Ittifoq faoliyatining moliyaviy, tadbirkorlik va boshqa sohalarida qonun hujjatlari buzilish holatlarini oldini olish;

– ushbu Ustavga yoki Ittifoq Qurultoyi qarorlariga mos bo‘lmagan hollarda Ittifoqning Markaziy Kengashi, quyi saylanadigan organlari va nazorat-taftish komissiyalarining qarorlarini to‘xtatish haqida tavsiyalar berish;

– Ittifoq a’zolari murojaatlarini ko‘rib chiqish;

– Ittifoqning moliyaviy-xo‘jalik faoliyatida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha takliflar kiritish;

– Qurultoy qarorlariga binoan boshqa vakolatlarni bajarish.

Moliyaviy-xo‘jalik faoliyati tekshirilganda barcha mansabdor shaxslar va shtatdagi xodimlar Markaziy nazorat-taftish komissiyasi talabiga binoan unga zarur hujjatlarni taqdim etishi kerak.

5.7.3. Nazorat-taftish komissiyalari a’zolari Ittifoqning tegishli saylanadigan rahbar organi a’zosi bo‘la olmaydilar. Ittifoqning tegishli saylanadigan rahbar organlari a’zolari ayni paytda nazorat-taftish komissiyasi a’zosi bo‘la olmaydilar.

5.7.4. Markaziy nazorat-taftish komissiyasi a’zolari Ittifoq rahbar organlarining barcha darajadagi yig‘ilishlarida maslahat ovozi bilan ishtirok etish huquqiga ega.

5.7.5. Markaziy nazorat-taftish komissiyasi o‘z faoliyatini mazkur Ustav, Qurultoy qarorlari va Markaziy nazorat-taftish komissiyasi to‘g‘risidagi Nizom asosida amalga oshiradi.

 

VI BOB. ITTIFOQNING TUZILMASI

6.1. Ittifoqning tuzilmasiga quyidagilar kiradi:

– Ittifoqning Markaziy apparati;

– Ittifoqning hududiy tuzilmalari;

– Ittifoqning mahalliy tuzilmalari;

– Ittifoqning boshlang‘ich tashkilotlari;

– Ittifoqning to‘liq muassisligidagi yoki qoshidagi korxona, tashkilot va muassasalar, shu jumladan ommaviy axborot vositalari.

Shuningdek, Ittifoq va uning alohida bo‘linmalari qoshida tegishli ravishda bolalar yo‘nalishi bo‘yicha faoliyat olib boruvchi “Kamalak” sho‘’balari (keyingi o‘rinlarda “Kamalak” bolalar tashkiloti va uning bo‘linmalari deb ataladi) tashkil qilinadi. “Kamalak” bolalar tashkiloti va uning bo‘linmalari Ittifoqning alohida bo‘linmasi hisoblanmaydi. Ular Ittifoq va uning alohida bo‘linmalarining sho‘’basi hisoblanadi.

Ittifoq belgilangan tartibda o‘zining davriy nashrlari, noshirlik-matbaa korxonalari, kadrlar malakasini oshirish markazlari, tadbirkorlik tuzilmalarini hamda o‘zining ta’sis hujjatlari asosida faoliyat yuritadigan boshqa muassasalarni tashkil etishi mumkin.

6.2. Mahalliy va hududiy kengashlar O‘zbekiston Respublikasining ma’muriy-hududiy bo‘linishiga muvofiq tuziladi.

6.2.1. Ittifoq mahalliy va hududiy Kengashining tegishli hudud miqyosidagi yuqori rahbar organi ikki yarim yilda kamida bir marta o‘tkaziladigan tegishli Konferensiya hisoblanadi. Konferensiya tegishli mahalliy yoki hududiy Kengash yig‘ilishi tomonidan chaqiriladi. Konferensiyalarga saylanadigan delegatlarning vakillik normasi, saylash tartibi va muddatlari Ittifoqning tegishli kengashlari yig‘ilishi tomonidan belgilanadi.

Hududiy Kengash konferensiyasi qatnashchilari-delegatlari tarkibi mahalliy Kengash Konferensiyasi tomonidan saylangan delegatlar va hududiy Kengash yig‘ilishi tomonidan a’zolikka qabul qilingan yuridik shaxslar vakillaridan iborat bo‘ladi. Bunda, hududiy Kengash yig‘ilishi tomonidan a’zolikka qabul qilingan yuridik shaxslar vakillari me’yori hududiy Kengash yig‘ilishi tomonidan belgilanadi.

Mahalliy Kengash konferensiyasi qatnashchilari-delegatlari tarkibi boshlang‘ich tashkilotning yuqori rahbar organi tomonidan saylangan delegatlar va mahalliy Kengash yig‘ilishi tomonidan a’zolikka qabul qilingan yuridik shaxslar vakillaridan iborat bo‘ladi. Bunda, mahalliy Kengash yig‘ilishi tomonidan a’zolikka qabul qilingan yuridik shaxslar vakillari me’yori mahalliy Kengash yig‘ilishi tomonidan belgilanadi.

6.2.2. Mahalliy yoki hududiy Kengash Konferensiyasi:

– tegishli Kengashning hisobot davri uchun hisobotini tinglaydi va tasdiqlaydi;

– tegishli Kengashning kelajakdagi faoliyatining asosiy yo‘nalishlarini belgilaydi;

– tegishli Nazorat-taftish komissiyasining hisobotini tinglaydi va tasdiqlaydi;

– tegishli Kengash yig‘ilishining kamida yigirma bir nafar kishidan iborat va nazorat-taftish komissiyasining kamida besh kishidan iborat tarkiblarini ikki yarim yil muddatga saylaydi;

– tegishli Kengash raisi va uning o‘rinbosarlarini ikki yarim yil muddatga saylaydi;

– vakolati doirasiga kiradigan boshqa masalalarni ko‘rib chiqadi.

6.2.3. Ittifoqning hududiy va mahalliy Kengashiga Konferensiyalar oralig‘idagi davrga saylanadigan tegishli Kengash yig‘ilishi rahbarlik qiladi. Kengashning yig‘ilishlari olti oyda kamida bir marta o‘tkazilib, tegishli Kengash raisi tomonidan chaqiriladi.

6.2.4. Ittifoqning mahalliy yoki hududiy kengashlari yig‘ilishining vakolatlari va vazifalari quyidagilardan iborat:

– yuqori turuvchi organlar tomonidan berilgan topshiriqlar ijrosini ta’minlash yuzasidan qarorlar qabul qilish;

– tegishli Kengash faoliyatini muvofiqlashtirish va ishini tashkil etish maqsadida o‘z a’zolari tarkibidan komissiyalar va ishchi guruhlar tuzish, o‘z a’zolari o‘rtasida faoliyat yo‘nalishlarini taqsimlash, ularning ijrosi bo‘yicha hisobotlar eshitish hamda yakunlari yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilish;

– Ittifoq markaziy apparati bilan kelishgan holda tegishli mahalliy yoki hududiy kengashlar raislarini zarurat bo‘lganda konferensiyalar oralig‘ida saylash;

– Ittifoq markaziy apparati bilan kelishgan holda tegishli Kengash apparati bo‘limlari mudirlarini, Ittifoq qaramog‘idagi tashkilotlar (korxonalar, muassasalar) rahbarlarini lavozimiga tasdiqlash va lavozimidan ozod qilish;

– Kengashning yillik ish rejasini va uning ijrosi to‘g‘risidagi hisobotni tasdiqlash, tegishli qarorlarni qabul qilish;

– Kengash byudjetini va uning ijrosi to‘g‘risidagi hisobotni tasdiqlash, tegishli qarorlarni qabul qilish;

– Ittifoqqa jamoa tarzida a’zolarni qabul qilish va a’zolikdan chiqarish;

– yuqori turuvchi organlar qaroriga muvofiq vakolati doirasiga kiritilgan boshqa masalalarni hal qilish.

6.2.5. Ittifoqning mahalliy yoki hududiy Kengashi yig‘ilishiga tegishli Kengash raisi rahbarlik qiladi.

6.2.6. Ittifoqning alohida bo‘linmalarining huquq va majburiyatlari, mol-mulkni boshqarish borasidagi huquqlari, ularni tashkil etish va tugatish tartibi hamda rahbar organlari bo‘yicha batafsil qoidalar ularning Nizomida batafsil ravishda qayd qilinadi.

6.3.1. Ittifoqning yakka tartibdagi a’zolari ish, o‘qish va xizmat joylarida tuzilishi mumkin bo‘lgan Ittifoqning boshlang‘ich tashkilotlariga birlashadilar.

6.3.2. Ittifoqning boshlang‘ich tashkilotlari kamida besh nafar Ittifoq a’zosi (xayrixoh yoshlar) mavjud bo‘lganda, ularning yig‘ilishi qaroriga ko‘ra tuman yoki shahar kengashlari roziligi bilan tuziladi.

6.3.3. Markaziy Kengash Ijroiya qo‘mitasi qarori bilan Ittifoqning boshlang‘ich tashkilotlariga yuridik shaxs maqomi berilishi mumkin. Mazkur masalani ko‘rib chiqishda birinchi navbatda uning moliyaviy imkoniyatlari hisobga olinadi.

6.3.4. Ittifoq boshlang‘ich tashkilotining boshlang‘ich tashkilot miqyosidagi yuqori rahbar organi unda hisobda turgan tegishli a’zolarning Umumiy yig‘ilishi yoki Hisobot-saylov yig‘ilishi hisoblanadi.

Umumiy yig‘ilish tegishli boshlang‘ich tashkilotdagi Ittifoq a’zolari soni yuz nafardan oshmagan boshlang‘ich tashkilotlarda bir yilda kamida ikki marotaba o‘tkaziladi hamda unda boshlang‘ich tashkilot hisobida turgan a’zolarning uchdan ikki qismi ishtirok etsa, vakolatli hisoblanadi.

Hisobot-saylov yig‘ilishi Ittifoq a’zolari soni yuz nafardan oshgan boshlang‘ich tashkilotlarda bir yilda bir marotaba o‘tkazilib (oliy ta’lim muassasalari bundan mustasno), unda boshlang‘ich tashkilot hisobida turgan Ittifoq a’zolari orasidan saylangan vakillar, ya’ni delegatlar ishtirok etadi.

Oliy ta’lim muassasalaridagi boshlang‘ich tashkilotlarda hisobot-saylov yig‘ilishi kamida ikki yarim yilda bir marotaba o‘tkaziladi.

6.3.5. Umumiy yig‘ilish vakolatlari quyidagilardan iborat:

– boshlang‘ich tashkilot umumiy faoliyatiga oid qarorlar qabul qilish;

– boshlang‘ich tashkilotning yarim yillik va yillik umumiy faoliyati bo‘yicha hisobotini eshitish va baholash;

– boshlang‘ich tashkilot yetakchisini ikki yarim yil muddatga saylash;

– boshlang‘ich tashkilotning yillik ish rejasini tasdiqlash;

– jismoniy shaxslarni Ittifoq a’zoligiga qabul qilish va a’zolikdan chiqarish;

– Ittifoqning yuqori tashkilotlari belgilagan kvotaga asosan ularning konferensiyalariga delegatlar saylash;

– boshlang‘ich tashkilot faoliyatini tugatish to‘g‘risida qaror qabul qilish.

6.3.6. Hisobot-saylov yig‘ilishi vakolatlari quyidagilardan iborat:

– boshlang‘ich tashkilotning o‘tgan davrdagi umumiy faoliyati bo‘yicha hisobotini eshitish va baholash;

– boshlang‘ich tashkilot Kengashi a’zolari va yetakchisini ikki yarim yil muddatga saylash;

– boshlang‘ich tashkilotning yillik ish rejasini tasdiqlash;

– Ittifoqning yuqori tashkilotlari belgilagan kvotaga asosan ularning konferensiyalariga delegatlar saylash;

– boshlang‘ich tashkilot faoliyatini tugatish to‘g‘risida qaror qabul qilish.

6.3.7. Yuz nafardan ortiq a’zosi mavjud bo‘lgan boshlang‘ich tashkilotda uning Hisobot-saylov yig‘ilishi tomonidan kamida yetti kishidan iborat tarkibda Kengash saylanadi. Kengash majlislari ikki oyda kamida bir marta o‘tkaziladi.

6.3.8. Boshlang‘ich tashkilot Kengashi vakolatlari va vazifalari doirasiga quyidagilar kiradi:

– hisobot-saylov yig‘ilishini chaqirish, uning qarorlari ijrosini ta’minlash;

– yuqori tashkilotlardan kelgan topshiriq va tavsiyalarni ko‘rib chiqish va ijrosini ta’minlash;

– Kengash a’zolari o‘rtasida majburiyatlarni taqsimlash va hisobotlarini tinglash;

– boshlang‘ich tashkilotning quyi tuzilmalarini tashkil etish, faoliyatini muvofiqlashtirib borish;

– jismoniy shaxslarni Ittifoq a’zoligiga qabul qilish va a’zolikdan chiqarish;

– boshlang‘ich tashkilot ish rejasi va kundalik faoliyatiga oid masalalarni ko‘rib chiqish va qarorlar qabul qilish;

– a’zolarning qonuniy manfaatlarini himoya qilishga doir masalalarni ko‘rib chiqish hamda muassasa rahbariyati va yuqori tashkilotlarga takliflar bildirish;

– muayyan muvaffaqiyatlarga erishgan a’zolar va sardorlarni moddiy va ma’naviy rag‘batlantirish;

– boshlang‘ich tashkilot a’zolari o‘rtasida ko‘rik-tanlovlar, musobaqalar va boshqa tadbirlarni tashkil etish.

6.3.9. Boshlang‘ich tashkilot faoliyatiga Yetakchi rahbarlik qilib, uning vakolatlari quyidagilardan iborat:

– boshlang‘ich tashkilotga rahbarlik qilish;

– boshlang‘ich tashkilotdagi a’zolari orasidan yo‘nalish sardorlari (koordinatorlar)ni tayinlash;

– ta’lim muassasasi (tashkilot, korxona) ma’muriyati, davlat organlari, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, kasaba uyushmasi tashkilotlari va boshqa jamoat tashkilotlari hamda fuqarolar bilan o‘zaro munosabatlarda boshlang‘ich tashkilot nomidan ish yuritish.

6.3.10. Yuridik shaxs maqomiga ega boshlang‘ich tashkilotning yetakchisi – rahbari quyidagi huquqlarga ega:

– boshlang‘ich tashkilot nomidan ishonchnomasiz harakat qilish;

– boshlang‘ich tashkilotning mol-mulkini vakolati doirasida boshqarish;

– boshlang‘ich tashkilot nomidan shartnomalar, shu jumladan, xo‘jalik shartnomalari va mehnat shartnomalarini tuzish;

– ishonchnomalar berish;

– banklarda hisob raqamlari yoki boshqa raqamlar ochish, barcha bank, moliyaviy va boshqa hujjatlarga birinchi imzo huquqidan foydalanish;

– boshlang‘ich tashkilot shtatidagi barcha xodimlar uchun majburiy bo‘lgan ko‘rsatmalar berish, farmoyishlar qabul qilish;

– vakolati doirasida O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga va mazkur Ustavga zid bo‘lmagan harakatlarni amalga oshirish.

 

VII BOB. ITTIFOQ MULKI VA PUL MABLAG‘LARI, ULARNI SHAKLLANTIRISH TARTIBI

7.1. Ittifoq o‘z tasarrufida binolar, inshootlar, uy-joylar, uskunalar, anjomlar, milliy va xorijiy valyutadagi pul mablag‘lari, qimmatli qog‘ozlar, intellektual mulk va mualliflik huquqlari ob’ektlari, tashkilotlarga (korxona va muassasalarga) va ushbu Ustavda ko‘zda tutilgan faoliyatni moddiy ta’minlash uchun zarur bo‘lgan va o‘z mablag‘lari hisobidan barpo etiladigan boshqa mol-mulkka ega bo‘lishi mumkin.

7.2. Ittifoq va uning alohida bo‘linmalari mulkini shakllantirish manbalari quyidagilar hisoblanadi:

– jismoniy va yuridik, shu jumladan, xorijiy shaxslarning ixtiyoriy mulkiy badallari va ehsonlari;

– tadbirkorlik faoliyatidan olingan va faqat Ustav maqsadlarini bajarish uchun sarflanadigan daromadlar (foyda);

– grant, subsidiya, ijtimoiy buyurtma ko‘rinishidagi davlat organlari, jamoat tashkilotlari, shu jumladan, xorijiy va xalqaro tashkilotlar tomonidan yoshlarga oid dastur va loyihalarni amalga oshirish uchun maqsadli kelib tushadigan mablag‘lar;

– Ittifoqning bosma nashrlaridan tushadigan mablag‘lar;

– qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa tushumlar.

7.3. Ittifoqning va u tuzgan tuzilmalarning tadbirkorlik hamda boshqa faoliyatidan olingan daromadlari faqat Ustavda belgilangan faoliyatga sarflanadi va Ittifoq a’zolari, ishtirokchilari va xodimlari o‘rtasida taqsimlanmaydi.

7.4. Ittifoqning mulki bo‘linmasdir. Ittifoq nomidan mulkka egalik qilish huquqini Markaziy Kengash o‘zining Ijroiya qo‘mitasi orqali amalga oshiradi. Ittifoqning mahalliy va hududiy kengashlari, yuridik shaxs huquqiga ega bo‘lgan boshlang‘ich tashkilotlari, qaramog‘idagi tashkilotlar (korxona va muassasalar) Ittifoqning mol-mulkini o‘z tasarrufidan Markaziy Kengash Ijroiya qo‘mitasining tegishli qarorisiz mustaqil ravishda chiqarishga haqli emas.

7.5. Ittifoqning mahalliy va hududiy kengashlari o‘zlariga Markaziy Kengash tomonidan biriktirib qo‘yilgan mulkni operativ boshqarish huquqini amalga oshiradi.

 

VIII BOB. ITTIFOQDA HISOB VA HISOBOT

8.1. Ittifoqning mahalliy kengashlari belgilangan shaklda har oylik moliyaviy hisobot va tasdiqlangan ish rejaning bajarilishi yuzasidan hisobotni keyingi oyning 10-sanasiga qadar hududiy kengashlarga berib boradilar.

8.2. Ittifoqning hududiy kengashlari belgilangan tartibda Ittifoqning Markaziy Kengashi apparatiga har choraklik moliyaviy hisobot va tasdiqlangan ish rejaning bajarilishi yuzasidan hisobotni keyingi chorak birinchi oyining

15-sanasiga qadar berib boradilar.

8.3. Ittifoq o‘z faoliyati natijalarini hisobga olib boradi va ularni belgilangan tartibda ro‘yxatga oluvchi, soliq va statistika organlariga taqdim etadi.

 

IX BOB. ITTIFOQ USTAVIGA O‘ZGARTIRISH VA QO‘SHIMCHALAR KIRITISH TARTIBI

9.1. Ittifoq Ustaviga Qurultoy qarori asosida o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilishi mumkin.

9.2. Ustavga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilgandan so‘ng, Ittifoq O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan qayta ro‘yxatdan o‘tkazilishi lozim.

 

X BOB. ITTIFOQNI QAYTA TASHKIL QILISH VA TUGATISH TARTIBI

10.1. Ittifoqni qayta tashkil etish Qurultoy yoki sudning qaroriga muvofiq qo‘shilish, birlashish, bo‘linish, ajralib chiqish va o‘zgarish yo‘li bilan amalga oshiriladi.

10.2. Ittifoqni tugatish Qurultoy yoki sudning qaroriga binoan amalga oshiriladi.

10.3. Ittifoqni tugatish qonun hujjatlarida nazarda tutilgan tartibda amalga oshiriladi.

10.4. Ittifoq tugatilgan taqdirda kreditorlar bilan hisob-kitob yakunlangandan so‘ng, ortib qolgan mol-mulk ushbu Ustav maqsad va vazifalari yo‘lida, xayriya maqsadida yoki qonun hujjatlarida belgilangan boshqa maqsadlarda sarflanadi.

 

ITTIFOQNING MAQSAD VA VAZIFALARI

O‘zbekiston yoshlar ittifoqi jismonan sog‘lom, ma’nan yetuk va intellektual rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan yosh avlodni shakllantirish, yoshlarni tashqi tahdidlar va “ommaviy madaniyat”ning zararli ta’siridan muhofaza qilish, yoshlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga har tomonlama ko‘maklashish va shart-sharoitlarni yaratish maqsadida jismoniy shaxslar tomonidan ittifoq tashkiliy-huquqiy shaklida tuzilgan, O‘zbekiston yoshlarini birlashtiruvchi nodavlat notijorat tashkilotidir.

Ittifoqning asosiy maqsadi yoshlarni mamlakatda amalga oshirilayotgan demokratik, siyosiy va iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish, jamiyatda tinchlik va hamjihatlikni mustahkamlash, O‘zbekistonni jahonning rivojlangan mamlakatlari qatoriga kirishi jarayonlariga jalb qilish hamda yosh avlodning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini samarali himoya qilishni ta’minlash, yigit-qizlarning ma’naviy va kasbiy saviyasini yuksaltirish, ularning intellektual va ijodiy salohiyatini ro‘yobga chiqarishga ko‘maklashishdan iborat.

Ittifoqning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

barkamol, mustaqil fikrlaydigan, o‘zining hayotiy pozitsiyasi va qat’iy e’tiqodiga ega, jamiyat hayotida munosib o‘rin egallash, mamlakatni isloh qilish, yangilash jarayonlarida hal qiluvchi kuch va tayanch bo‘lishga qodir yoshlarni shakllantirish, ularning siyosiy madaniyati, huquqiy savodxonligi va huquqiy ongini yuksaltirish;

yoshlarni, xususan uyushmagan yoshlarni ma’naviy-axloqiy jihatdan va harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda tarixiy xotira, milliy g‘urur va o‘zlikni anglash, ro‘y berayotgan voqealarga daxldorlik, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg‘ularini shakllantirish;

yoshlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ularning zamonaviy kasblarni egallashga bo‘lgan intilishini qo‘llab-quvvatlash, tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilish;

iste’dodli yoshlarni qo‘llab-quvvatlash, ular o‘z ijodiy va intellektual salohiyatini ro‘yobga chiqarishlari uchun shart-sharoitlar yaratish hamda ilmiy faoliyatga jalb qilish;

yoshlar, xususan uyushmagan yoshlar o‘rtasida sog‘lom turmush tarzi, ekologik madaniyatni shakllantirish, ularni jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug‘ullanishga keng jalb qilish;

yoshlarni, xususan uyushmagan yoshlarni diniy-ekstremistik va boshqa buzg‘unchi tashkilotlar ta’siridan, chetdan “ommaviy madaniyat” niqobi ostida kirib kelayotgan salbiy ta’sir va tahdidlardan asrash, yoshlar o‘rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikni profilaktika qilish va oldini olishga ko‘maklashish va boshqalar.

Ittifoqqa yuridik va jismoniy shaxslar Ustavda belgilangan tartibga asosan a’zo bo‘lish mumkin. Ya`ni, Ittifoqning maqsadini qo‘llab-quvvatlash istagini bildirgan,14 yoshga to‘lgan va 30 yoshdan oshmagan O‘zbekiston Respublikasining fuqarolari va O‘zbekiston Respublikasida muntazam yashab kelayotgan fuqaroligi bo‘lmagan jismoniy shaxslar Ittifoqning a’zosi bo‘lishi mumkin.

Shu bilan birga yoshlar sohasidagi nodavlat notijorat tashkilotlari va yoshlar sohasiga oid korxona, muassasa va tashkilotlar hamda ta’sis hujjatlari Ittifoqning Ustav maqsadlari, vazifalari va dasturiy hujjatlariga zid bo‘lmagan boshqa yuridik shaxslar ham Ittifoqqa a’zo bo‘lishi mumkin.

REGULATION ON PRIMARY ORGANIZATIONS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE YOUTH UNION OF UZBEKISTAN.

 

GENERAL RULES

 1. This regulation regulates the activities of primary organizations in higher educational institutions of the Youth Union of Uzbekistan.

 2. The primary organization of the Youth Union of Uzbekistan in higher educational institutions (next to it is called the primary organization) is the lowest structure that implements the goals and objectives of the Union at the level of a higher educational institution, unites students and young teachers in educational institutions around itself, protects their interests and rights.

 3. The primary organization is created on the initiative of at least five young people who are sympathetic to the goals and objectives of the Youth Union of the higher education institution and is registered by the local councils of the Union.

 4. Primary organizations carry out the activities of the Youth Union of Uzbekistan in higher educational institutions.

 5. Primary organizations in higher education institutions merge into the local councils of the Union in the area where they are located.

 6. The Council of youth leaders and leaders of primary organizations, based on the direction of activity, interest and demands of young people, can express the initiative to create their own organizations (associations, centers, clubs, circles, etc.) under the local and regional councils of the Union or voluntarily join existing organizations.

7. The activities of primary organizations are coordinated by the relevant local councils of the Youth Union of Uzbekistan and the higher educational institution.

 8. The primary organization carries out its activities on the basis of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, current legislation, the Charter of the Youth Union of Uzbekistan, regulatory legal acts on the activities of the higher educational institution, as well as this regulation.

 

GOALS AND OBJECTIVES OF THE PRIMARY ORGANIZATION.

 9. The main goal of the primary organization is to promote the creation of suitable conditions for the education of young people in educational institutions, to protect the rights and interests of young people and to make a worthy contribution to the formation of comprehensively competent persons.

 10. The primary organization sets itself the following tasks:

 - to educate the younger generation in the spirit of love and devotion to the native land, deeply instilling in their minds the idea of national independence, national values, religious tolerance, interethnic harmony and family values;

 -to explain to young people the essence of civil law and legal reforms established by the Constitution and laws of the Republic of Uzbekistan;

 - to study the problems of the youth of the higher educational institution, the quality of education, the level of mastering the subjects, the duration, the level of use of textbooks and the library, to assist in the consideration and resolution of youth appeals;

 -to carry out work aimed at deep knowledge of young people, learning foreign languages and mastering modern information and communication technologies, as well as their professional orientation;

 -to discover talented young people, to carry out work aimed at their comprehensive support and encouragement, to organize the activities of clubs and circles that promote the development of their intellectual and creative abilities;

 -support of work aimed at creating favorable conditions for inclusive education of young people with disabilities and special needs;

 - systematic work on the social adaptation of children of a troubled family, young people whose upbringing has fallen into a difficult and unhealthy environment to society, as well as the return of students who regularly leave classes to the educational process, the Prevention of early marriages between girls;

 - implementation of legal and educational work aimed at preventing crime and offense among young people;

 - promote reading widely among young people, increase their love for books and develop a culture of reading;

 - formation of ideological immunity in youth against harmful vices, information barriers, religious fanaticism, missionary, and extremist ideas under the guise of “mass culture;

 - development of youth tourism among youth of Higher Educational Institution, Organization of their visit to historical monuments, sacred sites, museums, theaters, structures erected during Independence;

 -to provide the necessary conditions for the wide promotion of sports among young people, especially among girls, to support their interest in sports and to participate in various sports competitions;

 - Organization of promotional events aimed at broad explanation of ways to protect young people from medical culture, in particular diseases;

 -raising ecological culture in them, supporting environmental initiatives by promoting ecology and environmental protection among young people, rational use of Natural Resources.

 

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PRIMARY ORGANIZATION

 11. The rights of the primary organization are as follows:

 - participation in educational, educational and other processes aimed at protecting the rights and interests of young people, obtaining and controlling the necessary information from responsible employees and teachers;

 - the quality of classes in a higher educational institution, the level of teachers and their relationship with students, as well as the study of the activities of the library, sports facilities, conducting raids, social surveys;

 -full use of the conditions in the Higher Educational Institution, Organization of clubs, clubs with the participation of young people, demand financing of measures in the work plan by the higher educational institution;

 - to make proposals to the rector of the higher educational institution and higher organizations on the problems of youth, proposals and initiatives of the higher educational institution;

 - Organization of additional structures in a higher educational institution in the manner prescribed by the regulations;

 - distribution and promotion of information on activities.

       A primary organization can also exercise other rights provided for by the relevant regulatory legal acts.

 12. The obligations of the primary organization are as follows:

 - To operate within the framework of the Constitution, laws of the Republic of Uzbekistan, normative legal acts adopted by the Youth Union and higher educational institution, to comply with the procedures established in them;

 - Implementation of the relevant assignments and instructions of the local, territorial and Republican councils of the Youth Union, the Council of the higher educational institution and the leadership;

 - To submit reports on its activities to the head of the local council of the Youth Union and the higher education institution in the established order;

 -the correct use of allocated premises, material and technical means and funds for the primary organization;

 - assistance in educational, educational and other work of a higher educational institution.

 

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE PRIMARY ORGANIZATION

 13. The organizational structure of the primary organization includes:

 - youth leader election;

 - general meeting;

 - Youth Council (Youth Leader, youth council leaders);

 - youth leaders of the faculty;

 - group leader;

 - student residence, leader in the work team;

 - structures under the primary organization (circles, clubs, etc.)

 14. the election of the youth leader is held at the beginning of each academic year (September).

 15. general collection activity procedure:

 - the Youth Council is the executive body and ensures the full implementation of the goals and plans of the primary organization;

 - the composition of the Youth Council is announced by the youth leader at the initial general meeting after the election of the youth leader;

 - the activities of the Youth Council are headed by the youth leader.

 17. The procedure for the formation of the Youth Council:

 - Youth Council Youth is the Union's self-governing body;

 - the Youth Council is elected and operates at the regional and Republican level of the faculty, higher education institution;

 - the leader will have the right to lead in one direction only to the higher educational institution, regional and Republican Youth Council;  

 - only 1 (one) youth leader operates in groups.

 18. Members of the Youth Council have the right to use benefits approved by the decision of the executive committee of the founder.

 19. Candidates for the post of youth leader:

 - No more than 35 years old, has the practice of working with young people;

 - to the characteristics of leadership skills, oratory skills, initiative and dedication;

 - management skills, knowledge and skills in organizing, working with the public and doing business, as well as specific work experience;

 - qualification in working with modern information and communication technologies;

 - a sufficient idea of destructive ideas and ideologies, spiritual threats, harmful vices that negatively affect the upbringing of young people;

 - it is necessary to have full information about the reforms carried out in the country, State Youth Policy and regulatory legal acts on the educational process, as well as the procedure for the activities of the Youth Union.

 20. The procedure for the activities of the youth leader:

 - the youth leader coordinates the effective organization of the organization's activities, directs the activities of youth councils and group leaders of the faculty, provides methodological support to the activities of all leaders in the system, supports the proposals and initiatives of the members;

 - the youth organizer heads the activities of the primary organization in the higher education institution of the Youth Union;

- protects the rights and interests of youth of higher educational institution;

 - provides implementation of state decisions and programs on youth issues;

 - organizes the activities of the primary organization and acts on its behalf;

 - manages the work of circles, clubs and other structures within the primary organization;

 - provides the head of higher organizations and higher educational institution with the requested information, information and reports on the activities of the primary organization;

 - acts on the basis of the nomenclature established for the primary organization, the heads of higher organizations and the rector of the higher educational institution ensure the fulfillment of the tasks;

 -the room allocated for the initial organization provides for the targeted use of material and technical means and funds.

 21. The youth leader will be addressed as a member of all the councils of the higher education institution and other commissions on the issue of youth.

 22. The youth leader is directly subordinate to the Local Council of the Union and the rector of the higher educational institution.

 23. For the organization of the activities of the primary organization, the leader of youth in groups, student residences and the labor collective is established.

 24. In the system of a primary organization, various circles and structures can be organized, based on the interests and preferences of young people.

Election of youth leader

 25. The election of the youth leader is carried out by voting on the basis of universal, equal and direct suffrage of students, young employees of higher educational institutions.

 26. The youth leader is elected from among the students of the higher educational institution and teachers of young professors.

 27. The candidate for the post of youth leader submits his documents to the leadership of the higher educational institution until September 10 of each academic year.

 28. Candidates are given a period of 10 days (from September 11 to September 20) to carry out the campaign. Candidates will introduce voters to their programs during this time period.

 29. Preparation and conduct of the election of the youth leader is carried out in an open and transparent manner.

 30. The campaign will be suspended the day before the election day.

 31. Elections are held on September 22 or 23 from 8:00 to 18:00.

 32. The candidate who won a relatively large number of electoral votes in the election is considered to be elected as a youth leader.

 33. Less than 33% of voters will find that the election in which they participated has not passed.

 34. In the event that the election of the youth leader has not passed or is considered invalid, as well as if one candidate took part in the election of the youth leader and he could not collect the required amount of votes, a repeated election will be held. Repeated elections are held in accordance with the procedure established by this regulation for the holding of the main election, as well as in compliance with the conditions in it.

       Repeated elections are held within 10 days after the main election.

35. The mass media can cover the progress of election preparations and how the election is conducted.

 36. Representatives of the press, television and radio have the right to participate in all activities related to the preparation and conduct of the election, as well as in the polling places and counting of votes on the election day.

 37. Information on the results of the youth leader election will be announced no later than the day of the election.

Financial support of the start-up organization

 38. The primary organization is provided with a separate room, desks and chairs, shelves, computer set, printer, projector, screen, digital camera, flipchart and necessary office supplies by the higher educational institution.

 39. The measures specified in the work plan of the primary organization shall be included in the work plan of the higher education institution.

 40. The Youth Union provides normative legal documents, methodological manuals and handouts related to the activities of the primary organization.

Termination of the primary organization

 41. If there are valid reasons to stop the activity of the primary organization, its activity shall be terminated in accordance with the procedure established by the decision of the general meeting.